معرفی شرکت ساختمانی قصر نقره ای

 این شرکت با تکیه بر مضامین علمی و حرکت ، در مسیر خلاقیت هنری ، برای بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه ، می کوشد تا ، در تمامی زمینه های علمی و هنری ، اثری در خورتوجه از خود به جا بگذارد و از سال 1382 همگام با علوم روز ساختمان سازی ، معماری و دکوراسیون داخلی پیش رفته ، و تا این زمان ، توانسته ایم فضاهای متنوع و کارآمدی در پروژه های تجاری ، مسکونی ، صنعتی ، اداری و ... ارایه نماییم .

آنچه یک معمار می سازد ، پیش از آنکه تبدیل به بنا شود ، باید پاسخی باشد به نهاد انسان ( لویی کان)

Design by : AlphaGroup